WOONZORGCOMPLEX KOOYPOORT URMOND

WOONZORGCOMPLEX KOOYPOORT URMOND

Zelus bv heeft in 2014 voor Woningstichting Urmond (fusiepartner van Wonen Limburg) een PV-installatie opgeleverd. Soltronergy heeft Zelus ondersteund in de advisering, engineering en installatiewerkzaamheden op dit project, bestaande uit 288 zonnepanelen (totaal 70.560 Wp), die zowel in een zuid- alsook oostwest-georiënteerde opstelling zijn geplaatst.

De ondersteuning op dit project bestaat uit:

  • Simulatie van de daken en engineering van de PV-installatie;
  • Bepaling van de energieopbrengst;
  • Advisering m.b.t. fiscaliteiten;
  • Electrotechnische en bouwkundige aanpassingen.

Neem voor meer informatie over deze referentie contact op met Soltronergy.